Projektet Östersjöklippan tilldelas Byggmästarna i Nyköping AB

Projekteringen av en av Brandholmens sista etapper kommer nu att smyga igång, efter en riktigt jämn anbudsgivning mellan många entreprenörer står det klart att projektet kommer att tilldelas till den lokala entreprenören Byggmästarna i Nyköping AB.

Försäljningen av bostadsrätterna går bra och senare under våren i år beräknas projekteringen och försäljningen uppnått uppsatt mål så att byggstart på plats kan ske.

”Det känns både kul och inspirerande att få vara med och fortsätta utvecklingen av Koggen-området tillsammans med Maison Forte”

– Jimmy Gustavsson Byggmästarna i Nyköping AB.

Ett av Brandholmens sista bra byggbara lägen kommer att uppföras som ett lamellhus med 25 nya bostadsrätter i olika storlekar.