Äldreboende

Placeholder

KV. KOGGEN

Ett kvarter där seniorer och vårdtagare kan bo i ett skräddarsytt område med stora valmöjligheter i en redan väl fungerande stadsdel. En boendekedja på en unik plats i Nyköping, intill havet mitt i vacker natur, där infrastrukturen i omgivningen redan är etablerad.

Första etappen som byggs är ett särskilt boende på fastigheten koggen 4, i lokalerna ryms 84 lägenheter, storkök och en närlivsbutik.

KV. GILLET

Ett kvarter där seniorer och vårdtagare kan bo i ett skräddarsytt område med stora valmöjligheter i en redan väl fungerande stadsdel. En boendekedja på en unik plats i Torshälla, intill både natur- och stadsmiljö.

På området planeras ett äldreboende med restaurang på bottenplan, trygghetsboende och bostadsrätter.