KV. KOGGEN

Ett kvarter där seniorer och vårdtagare kan bo i ett skräddarsytt område med stora valmöjligheter i en redan väl fungerande stadsdel.

En boendekedja på en unik plats i Nyköping, intill havet mitt i vacker natur, där infrastrukturen i omgivningen redan är etablerad. Här skapar vi en boendeform som främjar för umgänge över gränserna, en plats där anhöriga kan leva vid sidan av sina käraste som behöver daglig vård. Integrerat nära affärer, mötesplatser, kommunikationer, m.m.

En genomtänkt design, goda rumssamband och områdesplanering i samspel med den havsnära omgivningen genomsyrar bebyggelsen.

Första etappen som byggs är ett särskilt boende på fastigheten koggen 4, i lokalerna ryms 84 lägenheter, storkök och en närlivsbutik.

UTFORMNING KV. KOGGEN

 

Punkthusen

De tre punkthusen byggs som en bostadsrättsförening. Storlekar på lägenheter rör sig mellan 2-3 RoK på mellan ca 50-96m². Dessutom får man en 17kvm inglasad balkong med havsutsikt. Att det finns ett utbud av vanliga bostadsrätter som boendeform tillåter och möjliggör större variation av åldersgrupper inom kvarteret.

Upplåtelseform: Bostadsrätt
Antal lägenheter: 48 st

 

4-vånings lamellhus

Det ena av lamellhusen som ligger mot Brandholmsvägen utformas som bostadsrättsförening. Lägenheterna rör sig mellan 2-6 RoK på mellan 54-111m². Varje lägenhet har tillgång till en egen inglasad balkong på mellan 13-26m². Det andra lamellhuset mot Idrottsvägen utformas som senior- eller trygghetsboende. Lägenheterna rör sig mellan 37-56m² med tillgång till egen balkong.

Upplåtelseform: Bostadsrätt
Boendeform: Seniorboende/ Trygghetsboende
Antal lägenheter: 21 st bostadsrätter/ 52 st senior- eller trygghetsboende

 

5-vånings lamellhus

I de högre lamellhusen finns lokaler för vård och omsorgsboende. 4 våningar särskilt boende enligt SOL, totalt åtta avdelningar, 1 våning LSS boende inriktat på äldre bestående av 2 avdelningar. Hörnlokalen som sammanlänkar dessa två byggnader inhyser personalytor och storkök tillägnat det särskilda boendet, men även lokal avsedd som närlivsbutik.

Upplåtelseform: Hyresrätt
Boendeform: Särskilt boende 84 st