En trygg bostadsaffär med Maison Forte

Vi erbjuder våra kunder stora valmöjligheter till ett boende anpassat efter deras önskemål genom att hjälpa dem igenom hela byggprocessen från val av lägenhet, till val av planlösning, köksluckor, innerdörrar, tapeter osv. Vi är med dig hela vägen från första samtal till efter inflyttning. Vi finns där för alla frågor och funderingar som kan uppkomma under resans gång.

Kostnadsskydd för dubbelt boende

När man byter bostad kan det inträffa att man under en period får dubbla boendekostnader.

Om du får dubbla boendekostnader har du möjlighet till ett kostnadsskydd för den månadsavgift du ska erlägga för bostadsrätten du förvärvar av en bostadsrättsförening bildad av Maison Forte i upp till 12 månader efter tillträdet.

Du behöver ansöka om kostnadsskyddet till oss senast 2 veckor innan tillträdesdagen till din nya bostadsrätt.

För att få ta del av kostnadsskyddet för dubbelt boende behöver du ha uppfyllt följande villkor:

  • Ansökan skickas in via mail, info@maisonforte.se, senast 2 veckor innan tillträdesdagen.
  • Du måste visa att du kommer drabbas av dubbla boendekostnader.
  • Du måste visa att du har sagt upp, sålt eller försökt sälja din nuvarande bostad senast 3 månader innan tillträdesdagen till bostadsrätten du förvärvat genom bostadsrättsförening bildad av Maison forte.
  • Vid försäljning och värdering av befintligt boende måste du anlita en registrerad fastighetsmäklare.

Räntekostnadsskydd för BRF:en

I en Maison Forte producerad bostadsrättsförening är räntekostnadsdelen av månadsavgiften säkrad till nivån som framgår av kostnadskalkylen de 3 första åren från att bostadsrättsföreningen har erhållit slutfinansiering av fastigheten.

En bostadsrättsförenings kostnader består i huvudsak av två delar:

  • Drift och underhållskostnader (tex. värme, fastighetskötsel, trappstädning, snöröjning och sophantering)
  • Finansiella kostnader (räntekostnader)

Båda dessa delar fluktuerar över tid och påverkas av externa faktorer.

En nyproducerad fastighet byggs efter högt ställda moderna krav vilket i jämförelse mot äldre fastigheter ger en mycket låg driftsekonomi. Detta gör att drift och underhållskostnader i en nyproducerad fastighet generellt inte påverkas lika mycket av ökade driftkostnader som till exempel en äldre fastighet.

Finansiella kostnader förutsätts efter vid tidpunkten för framtagande av kostnadskalkylen gällande räntesatser. Dessa räntesatser kan fram till och med färdigställandet av bostadsrättsföreningen både öka eller minska.

Om räntekostnaderna vid tillträde har ökat, t.ex. från 2% till 3% eller från 2,5% till 4% så ersätter Maison Forte bostadsrättsföreningen för mellanskillnaden av den kalkylerade räntan i kostnadskalkylen till den faktiskt betalda räntan i 3 år efter föreningens tillträde till fastigheten.

Detta regleras i ett avtal mellan bostadsrättsföreningen och Maison Forte.