Byggnationen i Växthusgränd, Nyköping pågår för fullt och radhusen börjar växa fram och ta form.

I LSS:et pågår invändiga arbeten för fullt inför färdigställandet som sker till sista mars.

Vi ser med tillförsikt fram emot att ge tillträde till Mogård och LSS:et i maj och till alla förväntansfulla radhusköpare i november!