Gillet, Äldreboende

På kvarteret Gillet i Torshälla längs med Eskilstunaån utvecklar Maison Forte konceptet Omnia- ett omsorgsboende med hållbarhetsfokus.

Omnia är ett koncept utvecklat av oss på Maison Forte för att möta utmaningar inom äldreomsorgen. Konceptet bygger på samlokalisering av flera boendeformer för äldre inom samma kvarter. Omnia ökar livskvaliteten hos de boende och ger omsorgspersonalen bättre arbetsvillkor.

Etapp 2 består av 72 st lägenheter om 1rok vardera i ett äldreboende. Till vardera lägenheten finns även gemensamt kök och sällskapsutrymmen. I huskroppen planeras även ett garage för parkering inom kvarteret. I huskroppen finns även gym, spa, storkök och restaurang. Det finns också en trevlig innergårdsmiljö som knyts samman av tillgängliga gångvägar med anslutande sittgrupper, grillplats m.m.

Byggnationen planeras att starta under 2023 och planeras vara färdigställd under kvartal 4, 2025.

Balkonger-Äldreboende

Kontaktpersoner - Maison Forte

 

 

Anders Tufvesson
Tf. VD
anders@maisonforte.se
Mobil: 070-917 70 13

 

 

Viktor Söderqvist
Projektledare
viktor@maisonforte.se
Mobil: 070-274 19 69