Här följer en kort video om arbetet på Koggen 5 på Brandholmen i Nyköping!