Kommande projekt

Kvarteret Gillet - Torshälla, Eskilstuna

Strax norr om Eskilstuna ligger tätorten Torshälla. I denna gamla handels- och hantverksstad från början av 1300-talet planeras byggnation av 60 nya bostäder. Även äldreboende, förskola och ett underjordiskt garage ska uppföras på platsen. Byggstart är ej fastställd.

innegård gillet

* Denna bild är endast en skiss och kan avvika från verkligheten