Leverantörsinstruktioner

Fakturering till Maison Forte

Vid fakturering till Maison Forte gäller följande villkor:

Fakturering skall ske digitalt i PDF-format. Faktura sänds som bilaga via e-post till: faktura@maisonforte.se.

Faktura skall alltid innehålla följande information:

 • Rätt bolagsnamn:

Maison Forte AB.
Org nr: 559072–6211, Momsnr: SE559072621101

Maison Forte Entreprenad AB.
Org nr: 559196-8622, Momsnr: SE559196862201

Maison Forte Fastighetsservice AB.
Org nr: 559148-1766, Momsnr: SE559148176601

 • Adress: Fruängsgatan 22, 611 31 NYKÖPING
 • Fakturaadress: faktura@maisonforte.se
 • Organisationsnummer till rätt bolag
 • Vårt projektnamn för uppdraget ”Exempel: Koggen 4″ Rätt projektnamn kan ni få från Info@maisonforte.se
 • Vårt projektnummer för uppdraget ”exempel: 25” Rätt Projektnamn kan ni få
 • från Info@maisonforte.se
 • Namn på vår beställare/kontaktperson
 • Ert organisationsnummer och momsnummer
 • Er postadress och kontaktuppgifter
 • Er kontaktperson och kontaktuppgifter
 • Information om F-skattebevis
 • Kontouppgifter (kopplade till ert organisationsnummer)
 • Beskrivning av utfört uppdrag, material med tillhörande dokumentation
 • Priser och artiklar specificerade
 • Vid fakturering av arbetade timmar ska dagbok upprättas och medskickas som bilaga till faktura. Utfört arbete ska beskrivas minst i detaljnivå per arbetad timme.
 • Fakturan skall innehålla uppgifter hur mervärdesskatten redovisas, ex omvänd mervärdesskatt.

Saknas ovan uppgifter har inte korrekt fakturering utförts och fordran bestrids, fakturan återsänds utan åtgärd.

Generella villkor

 • För utförandeuppdrag inom byggindustrin gäller generellt AB04/ABT06 samt tillhörande AB-U/ABT-U för underentreprenör samt ABM för tillverkare om inte annat avtalas.
 • För konsulter inom byggindustrin gäller generellt ABK09 om inte annat avtalats.
 • Fakturering skall föregås av skriftligt avtal/avrop/beställning från Maison Forte.
 • Betalningsvillkor är alltid minst 30 dagar netto – från mottagen, korrekt, faktura. Vid längre ledigheter, (jul och nyår) och juli-aug (industrisemester) 45 dagar netto
 • Fakturering sker normalt varje vecka och separat per uppdrag/projekt. Vid återkommande beställningar av samma karaktär, så som förbrukningsmaterial etc, varje månad. Ev. tillkommande och ändringskostnader faktureras separat.
 • Ingen rätt att försälja eller på annat sätt överlåta fordran till tredje part, med s.k. cut-off-klausul, t.ex. factoring el. liknande.
 • Om Maison Forte så av misstag skulle betala sådan försåld eller överlåten faktura finns ingen accept till ett sådant förhållande.