Gruppboende enligt LSS

I Växthusgränd i Marieberg, Nyköping har Maison Forte utformat två st gruppboende enligt LSS. Detta har gjorts i sammarbete med hyresgästen Mo Gård. Det är ett stiftelseägt företag, som är specialiserade på kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar. Gruppboendet på fastigheten Kattugglan 3 var Mo Gårds första steg i att etablera sig i Nyköping.