Maison Forte tilldelas ca 200 byggrätter i Eskilstuna

Maison Forte AB har slutit avtal med Eskilstuna kommun där man tilldelats mark för byggnation av bostäder. De ca 200 lägenheterna kommer byggas i stadsdelen Odlaren i östra Eskilstuna.

Maison Forte har lyckosamt färdigställt två projekt i Eskilstuna där man nyligen skapat 60 bostäder i Snopptorp. I och med den nya tilldelningen i Odlaren växer företagets närvaro i staden.

Tilldelningen avser fastigheten Tunafors 1:1 som kommer bebyggas med seniorinriktning. Vidare kommer utformningen att harmonisera med de skisser och utredningar som tidigare utförts av Stadsbyggnadsförvaltningen.

Det är oerhört kul att på nytt få förtroende att bidra till stadens tillväxt. Vi är sedan tidigare etablerade i området där vi ser fram emot en fortsatt stark närvaro, säger Maison Fortes VD Mikael Karlsson.