Nytillträdd Tf VD och Styrelseordförande på Maison Forte

I början av oktober började Anders Tufvesson som Tf VD och som styrelseordförande på Maison Forte. Maison Forte verkar och bygger just nu i Nyköping och i Eskilstuna, både bostadsrätts byggnation och samhällsfastigheter pågår i detta nu.

Några snabba frågor till Anders:

Hur har första veckorna varit?
-Mycket information att ta del av och jag är imponerad av alla de projekt som Maison Forte har genomfört, genomför och kommer att genomföra. Ska bli spännande att få ta del av detta tillsammans med alla engagerade medarbetare i företaget och våra kunder.

Vad innebär rollen som Tf VD och Styrelseordförande på Maison Forte?
-Att tillsammans med ägarna se till att de ägardirektiv som finns framtagna blir verklighet samt bedriva ett strukturerat och effektivt styrelsearbete. Som Tf VD skall jag se till att tillsammans med medarbetarna omsätta detta i praktiken. Med mitt arbete hoppas jag att kunna bidra till att Maison Forte fortsätter att leva upp till sin affärsidé och därmed fortsätter utvecklas till ett av de ledande företagen i sin bransch med nöjda kunder.

Låter spännande, vad har du för bakgrund?
-Jag har haft ledande befattningar under många år dels som egen företagare men även i börsnoterade bolag. Under de senaste åren arbetar jag som styrelseordförande i flera bolag och i olika branscher. Maison Forte blir ännu en ny bransch för mig som jag ser fram emot att sätta mig in och verka i.

Stort tack för din medverkan och tid, lycka till.
-Tack så mycket, följ gärna utvecklingen framåt på vår hemsida!