Omnia-konceptet

Maison Forte skapar ett helt nytt koncept på en unik plats vid havet nära stadens centrum. En boendekedja som skapar trygghet och gemenskap för äldre och anhöriga i en levande stadsdel. Ett framtidens senior-, trygghets- och vårdboende.

OMNIA - EN BOENDEKEDJA FÖR ALLA 2

Yteffektivitet

Vid utformning av byggnader har stor vikt lagts vid funktionella och effektiva ytor. Med höga byggkostnader, en allt mer kostsam hemtjänst och äldrevård tillsammans med en åldrande befolkning är det mycket viktigt att byggnader i ett tidigt skede utformas yteffektivt. I många fall finns skillnader på nybyggda särskilda boenden där lokalytor för en enskild lägenhet skiljer med upp mot 30 kvm/ lägenhet. För en avdelning med 10 lägenheter är det 300 kvadratmeter. Uppskattad lokalhyra för 300 kvm är ca 600 000 kronor/år.

Samordning

Genom att samla flera boendeformer för äldre inom ett område ser vi att med rätt resursplanering kan både kostnader för vård och lokaler minska. Samt att boende i området kan erbjudas en vård av högre kvalité och bo i ett område där de känner sig trygga.

Kostnadseffektivitet

Att kunna erbjuda trygghetsboende av hög kvalitet för att få äldre personer som är i behov av och har rätt till hemtjänst att samlas inom ett område är av stor vikt för att kunna effektivisera hemtjänsten. Restid för vård och matleveranser inom kommunerna är ett problem för att uppnå den kvalitén av hemtjänst som våra äldre förtjänar och har rätt till. Det är även mycket kostsamt för vårdgivaren. Genom att samlokalisera personer med behov av hemtjänst kommer vårdgivaren kunna erbjuda bättre vård till en lägre kostnad.

Variation

Vi vill i alla OMNIA-kvarter kunna erbjuda vanliga hyresrätter/bostadsrätter. Detta för att området ska få en större variation av boendeformer och åldersgrupper. Vi ser även en potential i att inom samma område inkludera byggnation för studentbostäder, småhus och kommersiell verksamhet för att skapa naturliga mötesplatser där boende i området kan mötas.

Beskuren-Hemtjanst_580+(1)

KV. KOGGEN

Ett kvarter där seniorer och vårdtagare kan bo i ett skräddarsytt område med stora valmöjligheter i en redan väl fungerande stadsdel.

En boendekedja på en unik plats i Nyköping, intill havet mitt i vacker natur, där infrastrukturen i omgivningen redan är etablerad. Här skapar vi en boendeform som främjar för umgänge över gränserna, en plats där anhöriga kan leva vid sidan av sina käraste som behöver daglig vård. Integrerat nära affärer, mötesplatser, kommunikationer, m.m.

En genomtänkt design, goda rumssamband och områdesplanering i samspel med den havsnära omgivningen genomsyrar bebyggelsen.

Första etappen som byggs är ett särskilt boende på fastigheten koggen 4, i lokalerna ryms 84 lägenheter, storkök och en närlivsbutik

Volym

Utformningen

Punkthusen

De tre punkthusen byggs som en bostadsrättsförening. Storlekar på lägenheter rör sig mellan 2-3 RoK på mellan ca 50-70kvm. Dessutom får man en 17kvm inglasad balkong med havsutsikt. Att det finns ett utbud av vanliga bostadsrätter som boendeform tillåter och möjliggör större variation av åldersgrupper inom kvarteret.

Upplåtelseform: Bostadsrätt
Antal lägenheter: 48 st

4-vånings lamellhus

De båda lägre lamellhusen upplåtes som hyresrätter. Byggnaderna delas upp med två våningar seniorboende och två våningar trygghetsboende i vardera huskropp. Gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och genomgång till gemensam innergård på bottenvåning.

Upplåtelseform: Hyresrätt
Boendeform: Seniorboende/ Trygghetsboende
Antal lägenheter: 80 st

5-vånings lamellhus

I de högre lamellhusen finns lokaler för vård och omsorgsboende. 4 våningar särskilt boende enligt SOL, totalt åtta avdelningar, 1 våning LSS boende inriktat på äldre bestående av 2 avdelningar. Hörnlokalen som sammanlänkar dessa två byggnader inhyser personalytor och storkök tillägnat det särskilda boendet, men även lokal avsedd som närlivsbutik.

Upplåtelseform: Hyresrätt
Boendeform: Särskilt boende 84 st