OMNIA - framtidens hållbara omsorgsboende

Maison Forte skapar ett helt nytt koncept på flera orter i Sverige. En boendekedja som skapar trygghet och gemenskap för äldre och anhöriga i en levande stadsdel. Här skapar vi en boendeform som främjar för umgänge över gränserna, en plats där anhöriga kan leva vid sidan av sina käraste som behöver daglig omsorg. Integrerat nära affärer, mötesplatser, kommunikationer, m.m. Ett framtidens senior-, trygghets- och äldreboende.

Omnia Omsorg

Hållbart

Närhet-Trygghet-Kvalité

Vi vill skapa ett område för äldre att bo och trivas i. Med närhet till grannar och stöd från omsorgspersonal skapar vi trygghet. Omnia är ett koncept framtaget för att förbättra livskvaliteten för boende samtidigt som vi skapar förutsättningar för omsorgspersonal att trivas bättre på jobbet.

Genom att samla flera boendeformer för äldre med olika behov av omsorg inom samma område skapas förutsättningar för en hållbar resursplanering. Med minimerade restider för omsorgspersonal kan resurser istället användas till att förbättra servicekvalitén inom hemtjänsten både för personal och boende.

För att skapa ett område att bo och trivas i har vi vid utformningen av byggnationen valt att placera omvårdnadspersonal och boende i centrum. Kvalitet och hållbarhet ska genomsyra byggnationen från start till slut både utifrån ett miljömässigt perspektiv samt för boende och personal i området.

 

Ekonomiskt

Samordning-Yteffektivitet-Kostnadseffektivitet

Med stigande fastighetspriser, ökande byggkostnader och en allt mer kostsam hemtjänst och äldreomsorg är det viktigt att bostäder och lokaler i ett tidigt skede utformas både funktionella och yteffektiva. Med flera boendeformer inom samma område kan även funktioner som t.ex storkök, restaurang, gym samordnas mellan fastigheter.

Kombinationen av funktionella och yteffektiva lokaler tillsammans med en effektiviserad omsorg skapar förutsättningar för att erbjuda en högre kvalitet av omsorg till en lägre kostnad.

beskuren-hemtjanst-5801-scaled-panorama-2

KV. KOGGEN

Ett kvarter där seniorer och vårdtagare kan bo i ett skräddarsytt område med stora valmöjligheter i en redan väl fungerande stadsdel. En boendekedja på en unik plats i Nyköping, intill havet mitt i vacker natur, där infrastrukturen i omgivningen redan är etablerad.

Första etappen som byggs är ett särskilt boende på fastigheten koggen 4, i lokalerna ryms 84 lägenheter, storkök och en närlivsbutik.

KV. GILLET

Ett kvarter där seniorer och vårdtagare kan bo i ett skräddarsytt område med stora valmöjligheter i en redan väl fungerande stadsdel. En boendekedja på en unik plats i Torshälla, intill både natur- och stadsmiljö.

På området planeras ett äldreboende med restaurang på bottenplan, trygghetsboende och bostadsrätter.