Berguven 3 - Marieberg, Nyköping

Berguven 14  är ett LSS-boende med sex lägenheter om 45 kvadratmeter vardera. Hyresgästen är Mo Gård och detta är det andra gruppboendet som vi har producerat till dem i Nyköping. Totalentreprenören är Byggmästarna i Nyköping.

LSS-boendet färdigställdes i fjärde kvartalet 2022.

Screenshot 2023-01-20 at 15.08.39

Byggnationsbilder