Byggnationen i Växthusgränd tar form

I LSS:et pågår invändiga arbeten för fullt inför färdigställandet som sker till sista mars.

Vi ser med tillförsikt fram emot att ge tillträde till Mogård och LSS:et i maj och till alla förväntansfulla radhusköpare i november!

Alla inlägg