Maison Forte stöttar Nyköping För Alla

Vi på Maison Forte ser föreningslivet som en avgörande del i samhället och en viktig plattform för att skapa gemenskap, utveckla färdigheter och främja välmående hos våra barn & ungdomar.

Vi är stolta över att stödja och främja föreningslivet i vårt lokala samhälle, för vi tror att det genom dessa gemenskaper som vi kan forma en positiv framtid.

Nyköping För Alla är Nyköpings BIS bidrag till ett bättre samhälle.

Alla inlägg