Nytt samarbete med Kunskapsskolan

Maison Forte går in i ett samarbete med Kunskapsskolan för att gemensamt identifiera och utveckla nya, anpassade lokaler på både orter med befintliga etablering  samt nya orter i mellansverige. Det gemensamma syftet är att skapa lämpliga och moderna utrymmen som möjliggör Kunskapsskolans skolverksamhet att växa och blomstra, samtidigt som de når nya områden och erbjuder högkvalitativ utbildning för fler elever.

Maison Fortes COO Ulf Johansson om samarbetet: ”Vi är entusiastiska över att samarbeta med Kunskapsskolan för att skapa och anpassa lokaler som kommer att främja utbildning och lärande på olika platser i mellansverige. Vårt mål är att skapa inspirerande och ändamålsenliga miljöer där elever kan trivas och utvecklas. Det gemensamma syftet är att erbjuda högkvalitativ utbildning och möjligheter för elever i regionen att växa och blomstra.”

-”För att vi ska kunna ge våra elever en personligt utformad utbildning är en väl anpassad skolmiljö helt avgörande. Tillsammans med Maison Forte vill vi både accelerera arbetet med att förbättra våra befintliga skolor och hitta möjligheter för nyetableringar”, säger Marcus Brunberg, etableringschef på Kunskapsskolan.

Alla inlägg