Projekt Torshälla, Eskilstuna
Gillet, Trygghetsboende

Bostadstyp

Trygghetsboende

Antal bostäder

81st

Storlek

34-65 m²

Antal rum

1-3

Solceller

Ja

Projekttid

Kvartal 2, 2022 - Kvartal 4, 2024

Gillet, Trygghetsboende

På kvarteret Gillet i Torshälla längs med Eskilstunaån utvecklar Maison Forte konceptet Omnia- ett omsorgsboende med hållbarhetsfokus.

Omnia är ett koncept utvecklat av oss på Maison Forte för att möta utmaningar inom äldreomsorgen. Konceptet bygger på samlokalisering av flera boendeformer för äldre inom samma kvarter. Omnia ökar livskvaliteten hos de boende och ger omsorgspersonalen bättre arbetsvillkor.

Etapp 1 består av 81 st trygghetsbostäder. Byggnationen påbörjades i maj 2022 och planeras vara färdigställd under kvartal 4, 2024.

Mer information om boendet

Lägenheter är fördelade på 1-3 rok, totalt 81 st.

1rok om 34-35 kvm – 22st

2rok om 49-55 kvm – 51 st

3rok om 65 kvm – 8 st

Lägenheterna fördelas mellan tre huskroppar- ett lamellhus och två punkthus. Lamellhuset innehåller 51 st lägenheter. Huskroppen består av fyra våningar bostäder + vindsförråd. På bottenvåningen finns utöver bostäder även soprum och rullstolsförråd som båda är tillgängliga inifrån huset.

Punkthusen innehåller 14 st lägenheter vardera. Huskroppar består av tre våningar bostäder + vindsförråd. På bottenvåningar finns utöver bostäder även soprum och rullstolsförråd som båda är tillgängliga inifrån huset.

På innergården finns även en samlingsbyggnad med gemensamhetslokal och kontor för daglig personal. Det finns även en trevlig innergårdsmiljö som knyts samman av tillgängliga gångvägar med anslutande sittgrupper, grillplats m.m.