Sponsring som stödjer samhällsansvar

Vi på Maison Forte vill stödja initiativ som ger barn och ungdomar möjligheten att röra på sig och att integrera med andra men som också månar om samhällsansvar och jämställdhet. Dessa ledord blir således våra riktlinjer i val av sponsorer. Utöver ekonomiskt stöd brukar vi försöka stötta och bredda marknadsföringen av befintliga initiativ som är igång hos idrottsklubbarna samt att tillsammans med dem anordna aktiviteter med liknande syften. Vårt mål med sponsringen är att gräva där vi står, att ta jämställdhet på fullaste allvar samt sätta idén och viljan att förändra framför ekonomisk vinning.

Följande idrottsföreningar är Maison Forte stolt sponsor för idag

Eskilstuna United har en stark position inom hållbarhet och socialt engagemang i och med sitt arbete i Hjärta United. Jämställdhet är ett av FN:s globala mål som ska vara uppnådda år 2030. I dag arbetar Eskilstuna United med sju av de 17 målen, till stor del genom Hjärta United.

”Nyköpings Basket driver ett integrationsprojekt som vi kallar för Girl Power. Projektet ger nyinkomna tjejer till Sverige möjligheten att få prova på att spela basket och att få engagera sig i en positiv aktivitet.” – Marzieh Khazaali, Nyköpings basket

”Nyköpings Hockey har skapat en flickhockeyskola för att minska tröskeln att komma över om man vill spela ishockey som tjej. Nyköpings damlag blir sista hållplatsen för våra tjejer. Ett mål att sikta mot. Ett sätt att spela Hockey så länge man lever. Alla är välkomna här!” – Christian Vallin, Nyköpings SK

”Hand the ball är ett koncept från Svenska handbollsförbundet som handlar om att få barn och unga att röra på sig, ha roligt och känna gemenskap, utan att ha prestationskrav. Det som är så bra med Hand the Ball är att alla kan vara med även om man inte spelat handboll förut.” – Cecilia Vestman, Eskilstuna Guif

Sweden Green Building Council

Som stolt medlem i Sweden Green Building Council ställer vi oss bakom ett hållbart samhällsbyggande. Tillsammans med andra företag och organisationer vill vi skapa en värld som främjar både människor och miljö och gröna områden att leva, arbeta och trivas i.