Maison Forte och SBB samarbetar för att utveckla Nöthagen

Maison Forte och SBB har inlett ett strategiskt partnerskap för att utveckla Nöthagen-området i Nyköping. Genom ett gemensamt bolag är målet att driva projekt för att accelerera byggnationen i Nyköpings kanske mest strategiskt viktiga stadsdel.

Som en lokal aktör med ett starkt engagemang för Nyköpings utveckling är vi på Maison Forte såklart mycket glada över att vi ingått det här samarbetet. Genom partnerskapet med SBB ska vi dra nytta av vår kombinerade expertis för att skapa projekt som kommer att ge området nytt liv.

Detaljplanen för Nöthagen medger byggnation för cirka 1 600 bostäder, lokaler, skola och förskola. Området kommer att präglas av hållbarhet och modern arkitektur, samt skapa utrymmen för både boende och besökare att njuta av​.

Den gemensamma visionen är att ett projekt ska kunna påbörjas i slutet av året eller i början av 2025. Med detta samarbete hoppas parterna kunna bidra till att betydande utvecklingssteg tas framåt i Nyköpings kommun.

Alla inlägg