Projekt Torshälla, Eskilstuna
Gillet, Äldreboende

Bostadstyp

Äldreboende

Antal bostäder

72st

Storlek

35 m²

Antal rum

1

Solceller

Ja

Gillet, Äldreboende

På kvarteret Gillet i Torshälla längs med Eskilstunaån utvecklar Maison Forte konceptet Omnia- ett omsorgsboende med hållbarhetsfokus.

Omnia är ett koncept utvecklat av oss på Maison Forte för att möta utmaningar inom äldreomsorgen. Konceptet bygger på samlokalisering av flera boendeformer för äldre inom samma kvarter. Omnia ökar livskvaliteten hos de boende och ger omsorgspersonalen bättre arbetsvillkor.

 

Projektstatus

Kommande
Projektering
Byggstart
Inflyttning
Eftermarknad

Andra etappen på Kv. Gillet

Etapp 2 består av 72 st lägenheter om 1rok vardera i ett äldreboende. Till vardera lägenheten finns även gemensamt kök och sällskapsutrymmen. I huskroppen planeras även ett garage för parkering inom kvarteret. I huskroppen finns även gym, spa, storkök och restaurang. Det finns också en trevlig innergårdsmiljö som knyts samman av tillgängliga gångvägar med anslutande sittgrupper, grillplats m.m.